วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

>>การสมัคร email ของ google

ขั้นตอนเบื้องต้นการลงทะเบียนสมัคร Web   เพื่อสร้างเว็บบล็อกโดยผู้สร้างเป็นเจ้าของเว็บไซด์ด้วยตัวเอง ซึ่งเจ้าของต้องมี email ของ  google  โดยต่อไปนี้เป็นขั้นตอนขอ email

๑.เข้าเว็บไซด์ โดยเข้า www.google.co.th จะปรากฎหน้าเว็บไซด์ดังรูปข้างล่าง
      ๒. จากนั้นให้คลิก ที่ ลงชื่อเข้าสู่ระบบ  จะปรากฎดังรูปที่ ๒

   ๓. จากรูปที่ ๒ ให้เราสมัคร สร้างบัญชีฟรี   เพื่อเราจะได้  email  ของ google ใช้งาน  ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่มี  Email ของ google  เช่น   example@gmail.com  ในกรณีที่มีแล้วให้ใส่ email และ password จากนั้นกด  ลงชื่อเข้าใช้งาน  ในกรณีกด  สร้างบัญชีฟรี  จะปรากฎดังรูปที่ ๓
              
    . จากรูปที่ ๓  ให้
                 - ใส่ ชื่อ และ นามสกุล  เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
                 - ใส่ ชื่อผู้ใช้ เช่น  xxxxxx@gmail.com ระบบจะทำการค้นหาว่าชื่ออีเมลนั้น ที่ตั้งชื่อผู้ใช้มีการใช้ชื่อซ้ำกันในระบบหรือไม่ ถ้ามีให้เราตั้งชื่อผู้ใช้ไหม่
                - ใส่ สร้างรหัสผ่าน   รหัสผ่านที่เราต้องการ    หมายเหตุ  กรุณาจำ email และ รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ
                - ใส่  ยืนยันรหัสผ่าน  รหัสผ่านอีกทีที่ซ้ำกับ สร้างรหัสผ่าน
                - ใส่  วันเกิด   เพศ  โทรศัพท์มือถือ
                - ใส่  ที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณ  ในช่องนี้ไม่ใส่ก็ได้  แต่ถ้าใส่แนะนำให้ใส่ email อื่น เช่น xxxxxxxx@yahoo.co.th
     .  จากรูปที่ ๔ ให้พิมพ์ คำที่ปรากฎหน้าจอ จากนั้นกด ขั้นตอนต่อไป จะปรากฎดังรูปข้างล่าง(รูปที่ ๕)

     ๖. จากนั้นจะปรากฎยินดีต้อนรับ ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เริ่มต้นใช้งาน  ผลลัพธ์ที่ได้  สามารถใช้ email และ password ใน
- email ของ google
- สามารถใช้ blogger ได้  จาก www.blooger.com
- สามารถใช้ google drive ฟรี 5 GB
- สามารภใช้ google doc ใช้เก็บเอกสาร word ,powerpoint และอื่นๆ
- สามารถใช้สร้างไซด์ google site
- สามารถใช้ google app กรณีนี้เสียเงิน
- สามารถใช้ google adword เสียเงิน ในกรณีที่เราต้องการโฆษณาเว็บเราให้คนอื่นรู้จัก  เป็นต้น๗. จากนั้นพิมพ์ blogger หรือเข้าเว็บ  www.blogger.com หรือกรณีออกจากระบบดังรูปที่ ๗ ก็สามารถสร้างเว็บบล็อกได้โดยปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างเว็บบล็อก  web blog)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น